Psychotesty pro řidiče » Seznam služeb

Provádíme:

 • psychologické testy pro prodloužení zbrojního průkazu A B C D E
 • povinné psychotesty pro řidiče po vybodování a po zákazu řízení motorových vozidel ZŘMV - dopravně psychologické vyšetření pro řidiče, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d odst.3 zákona č.133/2011 Sb. a od 1.7.2013 pak podle zákona č.101/2013 Sb, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.
 • psychotesty při rozšíření řidičského oprávnění (ŘP) - například z B na C, z C na C+E nebo D
 • psychotesty pro řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, C1+E, D1 a D1+E
 • psychotesty - řidič důchodce - profesionál C E D E
 • dopravně psychologické vyšetření řidiče, který žádá o vrácení řidičského oprávnění - například vybodovaný řidič (po dosažení 12 bodů)
 • psychotesty.guru
 • psychotestypraha10.cz
 • psychotesty pro řidiče kamionu a nákladního auta
 • psychotesty pro řidiče autobusu
 • psychotesty pro speciální firemní dopravu a stavební stroje
 • psychotesty pro řidiče přepravy kapalných plynů v cisternách
 • psychotesty pro řidiče přepravy nebezpečných věcí – dle ADR
 • psychotesty pro řidiče vozidel, kteří užívají výstražného světla modré barvy
 • psychotesty pro zkušební komisaře
 • psychotesty pro řidiče taxi
 • psychotesty zbrojní průkaz
 • psychotesty městská policie
 • psychotesty pro strojvedoucí kolejových vozidel
 • psychotesty hasič - strojník
 • psychotesty pro řidiče záchranné služby
 • vyšetření pro učitele autoškoly a zkušební komisaře
 • psychotesty.expert
 • znalecké posudky z dopravní a klinické psychologie

Provádíme také individuální posouzení psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla na žádost ošetřujícího lékaře nebo občana (řidiči amatéři - senioři nad 60 let, návrat z výkonu trestu, odebrané řidičské opravnění v souvisloti s tzv. modrou knížkou nebo případně při vracení řidičského oprávnění po vybodování...) Základní vyšetření je podobné jako u profesionálních řidičů, ale v souvislosti se zdravotní problematikou je často rozšířené o některé speciální diagnostické metody a bývá časově náročnější. Toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění, řidič si uhradí sám cenu v hotovosti v den vyšetření. Potvrzení a doporučení pro zaměstnavatele nebo lékaře je pak vystaveno v den psychologického vyšetření.


Jaké jsou zákonné temíny pro absolvování dopravně psychologického vyšetření pro profesionální řidiče? Do kdy platí a kdy se opakuje?
Posudek psychologa vystavený na základě dopravně psychologického vyšetření je od 1. července 2006 povinen požadovat každý registrující praktický lékař vystavující profesionálním řidičům potvrzení o absolvování pravidelné lékařské prohlídky. Vstupní lékařské prohlídce se musí profesionální řidič podrobit před zahájením výkonu činnosti a dalším pravidelným lékařským prohlídkám do 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.
Dopravně psychologické vyšetřeníse po dovršení věku 50 let pravidelně opakuje vždy po 5 letech - tedy v 50, 55, 60, 65 letech atd.


Pozor ! Od 1.7.2013 náklady na dopravně psychologické vyšetření hradí u osob v pracovněprávním vztahu jejich zaměstnavatel. Jedná se o řidiče skupin C, C+E a C1+E - největší hmotnost vozidla převyšuje 7 500 kg a řidiče skupin D, D+E, D1 a D1+E - zákon č. 101/2013 § 87a odstavec 7


Oficiální znění zákona o silničním provozu - zde naleznete úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. Zdroj: Ministerstvo dopravy (MD ČR)
TOPlist


Kontakt

PhDr. Jindřich Vaněk
akreditovaný psycholog
Na Šafránce 39
101 00 Praha 10 - Vinohrady
mobil: 777 287 367
mobil: 602 287 367
telefon: 271 732 168
10171606

Důležité upozornění


Pozor !  Dne 20. 2. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., který mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zásadním způsobem se mění prokázání zdravotní a psychické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění - týká se pouze řidičů se ZŔMV a 12 body (§ 87b) Více...

Nejprve návštívíte vašeho posuzujícího lékaře ten vám vydá posudek o zdravotní způsobilosti a až potom půjdete na psychologické vyšetření - týká se pouze řidičů se ZŔMV a 12 body  Více...

Psychotesty řidiči a zbrojní průkazy

Kontakty psychotesty Praha | Sedlice u Blatné Strakonice