Psychotesty pro řidiče » Psychotesty cena ceník

 Psychotesty ceny v Kč včetně 21% DPH

Ceny psychologického vyšetření platné od 12. ledna 2019 pro Prahu a Sedlici

 
Typ služby
Cena bez DPH
Cena celkem

LETNÍ SLEVA ! Dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dosažení celkového počtu 12 bodů)

 2.066

 1.653

2.500

2.000

LETNÍ SLEVA ! Dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 písm. b), c), d) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uložený soudem, nebo správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněné zastavení trestního stíhání)

 2.066

 1.653

2.500

2.000

Dopravně psychologickév yšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel C1+E, C, C+E dle § 87a, odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 1.653* 2.000

Dopravně psychologické vyšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel D1+E, D, D+E dle § 87a, odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 1.653* 2.000

Dopravně psychologické  vyšetření osoby, která žádá o získání profesního osvědčení ve smyslu § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (učitelé autoškol)

 1.736 2.100

Dopravně psychologické vyšetření řidičů taxi a smluvní přepravy osob

 1.653 2.000

Dopravně psychologické zkušebních komisařů a pro řidiče vozidel, kteří užívají výstražného světla modré barvy

 1.736 2.100

Dopravně psychologické vyšetření řidičů cizinců (pouze CZ řidičské oprávnění !) cena dohodou podle úrovně znalosti českého jazyka

od 1653 od 2000

Dopravně psychologické vyšetření na žádost praktického lékaře nebo specialisty

 2.066 2.500

Psychotesty pro strojvedoucí kolejových vozidel

 1.653 2.000

Dopravně psychologické vyšetření pro všechny řidiče v Mělníku

 2.066 2.500

Psychologické vyšetření zbrojní průkaz A B C D E

 1.653 2.000

 *) Od 1.7.2013 hradí náklady na dopravně psychologické vyšetření u osob v pracovněprávním vztahu jejich zaměstnavatel. Jedná se o řidiče skupin C, C+E a C1+E - největší hmotnost vozidla převyšuje 7 500 kg a řidiče skupin D, D+E, D1 a D1+E - zákon č. 101/2013 § 87a odstavec 7 (podrobnosti najdete v § 87a odstavec 1 a 7  Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů).

Platba hotově a posudek na počkání ihned po psychotestech

OBJEDNÁNÍ:  777 287 367


Aktuality

 

Letní sleva cena psychotestů pro vybodované řidiče a řidiče po zákazu činnosti  je  1.653 Kč + DPH

 

 

Cena dopravně psychologického vyšetření: profesionální řidiči  1.653 Kč + DPH

Kontakt

PhDr. Jindřich Vaněk
akreditovaný psycholog
Na Šafránce 39
101 00 Praha 10 - Vinohrady
mobil: 777 287 367
mobil: 602 287 367
telefon: 271 732 168
10171606

Důležité upozornění


Pozor !  Dne 20. 2. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., který mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zásadním způsobem se mění prokázání zdravotní a psychické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění - týká se pouze řidičů se ZŔMV a 12 body (§ 87b) Více...

Nejprve návštívíte vašeho posuzujícího lékaře ten vám vydá posudek o zdravotní způsobilosti a až potom půjdete na psychologické vyšetření - týká se pouze řidičů se ZŔMV a 12 body  Více...

Cena od 1.488 Kč

psychotesty pro řidiče

Psychotesty cena ceník