Psychotesty pro řidiče » Psychotesty cena ceník

 Ceník psychologické vyšetření

 
 Služby
 Cena

Dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dosažení celkového počtu 12 bodů)

2.500 Kč

Dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 písm. b), c), d) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uložený soudem, nebo správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněné zastavení trestního stíhání)

2.500 Kč

Dopravně psychologickév yšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel C1+E, C, C+E dle § 87a, odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2.500 Kč

Dopravně psychologické vyšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel D1+E, D, D+E dle § 87a, odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2.500 Kč

Dopravně psychologické  vyšetření osoby, která žádá o získání profesního osvědčení ve smyslu § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (učitelé autoškol)

3.000 Kč

Dopravně psychologické vyšetření řidičů taxi a smluvní přepravy osob

2.500 Kč

Dopravně psychologické pro zkušební komisaře a pro řidiče vozidel, kteří užívají výstražného světla modré barvy

3.000 Kč

Dopravně psychologické vyšetření řidičů cizinců, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění (pouze CZ řidičské oprávnění). Cena je určena znalostí českého jazyka.

od 2.500 Kč

Dopravně psychologické vyšetření na žádost praktického lékaře nebo lékaře specialisty

3.500 Kč

Dopravně psychologické vyšetření na žádost psychiatra nebo neurologa

3.500 Kč

Psychotesty pro strojvedoucí kolejových vozidel

3.000 Kč

Psychologické vyšetření pro strážníky MP a ostrahu

od 3.000 Kč

Psychologické vyšetření zbrojní průkaz A B C D E

od 3.000 Kč

OPIS dopravně psychologického vyšetření (vydání OPISU pouze osobně po předložení občanského průkazu)

500 Kč

Nejsme plátci DPH

 *) Od 1.7.2013 hradí náklady na dopravně psychologické vyšetření u osob v pracovněprávním vztahu jejich zaměstnavatel. Jedná se o řidiče skupin C, C+E a C1+E - největší hmotnost vozidla převyšuje 7 500 kg a řidiče skupin D, D+E, D1 a D1+E - zákon č. 101/2013 § 87a odstavec 7 (podrobnosti najdete v § 87a odstavec 1 a 7  Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů).

Platba hotově a posudek na počkání ihned po psychotestech

OBJEDNÁNÍ:  777 287 367


Kontakt

PhDr. Jindřich Vaněk
akreditovaný psycholog
Na Šafránce 39
101 00 Praha 10 - Vinohrady
mobil: 777 287 367
mobil: 602 287 367
telefon: 271 732 168
10171606

Důležité upozornění


Pozor !  Dne 20. 2. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., který mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zásadním způsobem se mění prokázání zdravotní a psychické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění - týká se pouze řidičů se ZŔMV a 12 body (§ 87b) Více...

Nejprve návštívíte vašeho posuzujícího lékaře ten vám vydá posudek o zdravotní způsobilosti a až potom půjdete na psychologické vyšetření - týká se pouze řidičů se ZŔMV a 12 body  Více...

Psychotesty řidiči a zbrojní průkazy

Kontakty psychotesty Praha | Sedlice u Blatné Strakonice