Psychotesty pro řidiče » IQ - zkuste si test zdarma on line

IQ test

IQ - Inteligenční kvocient (kvocient = podíl, poměr) je index inteligence, který má normální rozložení s průměrem 100 a standardní odchylkou 15.

68% skóre IQ v populaci je mezi 85 body (jedna standardní odchylka odečtená od průměru) a 115 body (jedna standardní odchylka přičtená k průměru) a dále 95% skóre IQ v populaci je mezi 70 a 130 body a 99,74% je mezi 55 a 145 body a tak dále. Inteligenční kvocient a inteligenční testy se často úspěšně používájí pro rychlou selekci. Předpokládá se například, že pro získání řidičského průkazu by IQ měl být vyšší jak 85 bodů, pro získání zbrojního průkazu vyšší jak 95 bodů.
Pro úspěšné absolvování méně náročné vysoké školy postačoval do nedávné doby IQ již od 115 bodů - toto číslo se v posledních 10 letech výrazně snížilo. Uvádí se, že v současnosti jde na vysoké školy 60% populačního ročníku, jinými slovy, minimální IQ postačující ke studiu na VŠ se v roce 2010 pohyboval okolo 96 bodů.

V následujícím obrázku číselné hodnoty na horizontální ose jsou body IQ a číselné hodnoty na vertikální ose jsou odhady dosažených procentuálních hodnot v populaci.

IQ rozložení v populaci


Koncept IQ poprvé uvedl v roce 1912 německý psycholog William Stern (1871-1938), který definoval mentální věk MA (mental age) ve vztahu k aktuálnímu či chronologickému věku CA (chronological age) jako IQ=MA/CA. Mentální věk je úroveň intelektuálního vývoje měřená nějakým inteligenčním testem.
V roce 1916 americký psycholog Lewis M. Terman (1877-1956) zavedenou konvenci upravil tak, že eliminoval desetiny přidáním násobku 100 a vyjádřil IQ vzorcem IQ=MA/CA × 100. Potom výsledek 100 je průměr pro danou věkovou skupinu populace.
V Rumunsku narozený americký psycholog David Wechsler (1896 -1981) ovlivněn moderní statistikou, zavádí v roce 1939 termín deviační IQ, který je založen na standardní odchylce (standard deviation).
Termín IQ používáme sice dodnes, ale v současnosti se spíše než IQ používají míry jako "vážené skóre", "školní vážené skóre", "STEN skóre"- Standard Ten nebo "percentily". Perličkou je použití 99,9 percentilu jako předpokladu pro vstup do společnosti Triple Nine Society, která je méně známější a ještě více sektářská než MENSA. Pro zájemce o studium lidské inteligence je řada zajímavých odkazů na stránkách https://www.intelltheory.com

Na českém internetu je řada zcela nesmyslných napodobenin psychologických inteligenčních testů - jeden z mála realitě odpovídajících inteligenčních testů si můžete online zdarma i s výsledky zkusit zde IQ test

Výsledek této krátké zkoušky berte s rezervou a pokud potřebujete zjistit skutečnou strukturu své inteligence, IQ nebo percentil, vždy se obracejte pouze na psychologa profesionála s praxí, který používá standardizované testy inteligence (nejsou běžně v prodeji, ani na internetu online nebo jinak volně dostupné).
Psychologické poradenství a diagnostika je tzv. živnost ohlašovací vázaná a profesionálním psychologem se může stát pouze absolvent pětiletého oboru psychologie na VŠ s nejméně 1 až 3 letou praxí v oboru. Pokud vám někdo nabízí psychologické diagnostické služby (např. IQ, různé certifikáty způsobilosti, vyšetření online - většinou vyhodíte zbytečně peníze), vždy si ověřte zda dotyčný má odpovídající psychologické vzdělání, praxi a licenci (jednooborová psychologie, atestace z klinické psychologie nebo soudní znalec).

Odkazy na psychotesty pro nejrůznější profese, řidičské průkazy, zbrojní průkazy, osobnostní profily a vlastnosti najdete stránce www.psychology.cz


Kontakt

PhDr. Jindřich Vaněk
akreditovaný psycholog
Na Šafránce 39
101 00 Praha 10 - Vinohrady
mobil: 777 287 367
mobil: 602 287 367
telefon: 271 732 168
10171606

Důležité upozornění


Pozor !  Dne 20. 2. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., který mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zásadním způsobem se mění prokázání zdravotní a psychické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění - týká se pouze řidičů se ZŔMV a 12 body (§ 87b) Více...

Nejprve návštívíte vašeho posuzujícího lékaře ten vám vydá posudek o zdravotní způsobilosti a až potom půjdete na psychologické vyšetření - týká se pouze řidičů se ZŔMV a 12 body  Více...

Psychotesty řidiči a zbrojní průkazy

Kontakty psychotesty Praha | Sedlice u Blatné Strakonice