Psychotesty pro řidiče » Psychotesty na žádost praktického lékaře

Psychotesty na žádost praktického lékaře nebo lékaře specialisty

Dopravně psychologické vyšetření řidičů amatérů (řidičské oprávnění B) na žádost praktického lékaře nebo specialisty -

cena od 3.000,- Kč

Ceník je zde.

Provádíme také posouzení psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla na základě písemné žádosti praktického lékaře. Základní vyšetření je podobné jako u profesionálních řidičů, ale v souvislosti se zdravotní problematikou je často rozšířené o některé speciální diagnostické metody a bývá časově náročnější. Toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění, řidič si uhradí sám cenu v hotovosti v den vyšetření. Potvrzení a doporučení pro lékaře je pak vystaveno v den psychologického vyšetření. Při vyšetření je zcela nezbytné, kromě žádanky od praktického lékaře, předložit i  výpis z evideční karty řidiče Výpis z evidenční karty řidiče Vám vydají na příslušném odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR. Dále je třeba předložit platný občanský průkaz nebo pas a pokud nosíte, vzít si brýle na čtení nebo naslouchátka, či jiné kompenzační pomůcky. NOVINKA: Výpis z Evideční karty řidiče získáte od 28. dubna 2023 zcela zdarma na Portále dopravy.

Objednávky:

zavolejte na  mobil 777 287 367 nebo telefon 271 732 168 s domluvte si termín vyšetření

Kontaktní osoba:
PhDr. Jindřich Vaněk akreditovaný dopravní psycholog MD ČR, atestovaný klinický psycholog ILF/IPVZ


Psychologické vyšetření v začíná vždy v dohodnutou hodinu na této adrese:
PhDr. Jindřich Vaněk - psychotesty
Na Šafránce 39
Praha 10 - Vinohrady


MHD:

  • stanice ORIONKA - tram 10 a 16, bus 136 a 175 - pěší trasa od stanice ORIONKA
  • stanice PERUNOVA - bus 101 
  • stanice SLOVINSKÁ - bus 135
  • stanice FLORA - metro A


Kontakt

PhDr. Jindřich Vaněk
akreditovaný psycholog
Na Šafránce 39
101 00 Praha 10 - Vinohrady
mobil: 777 287 367
mobil: 602 287 367
telefon: 271 732 168
10171606

Důležité upozornění


Pozor !  Dne 20. 2. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., který mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zásadním způsobem se mění prokázání zdravotní a psychické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění - týká se pouze řidičů se ZŔMV a 12 body (§ 87b) Více...

Nejprve návštívíte vašeho posuzujícího lékaře ten vám vydá posudek o zdravotní způsobilosti a až potom půjdete na psychologické vyšetření - týká se pouze řidičů se ZŔMV a 12 body  Více...

Psychotesty řidiči a zbrojní průkazy

Kontakty psychotesty Praha | Sedlice u Blatné Strakonice